Utan lösningsmedel

Auson insåg tidigt vikten av att erbjuda ett alternativ till lösningsmedelsbaserat rostskydd. Ett samarbete mellan Auson och Volvo 1995 inledde utvecklingen av miljöanpassade rostskyddsprodukter. Sedan dess har vi på Auson utvecklat ett flertal lösningsmedelsfria och vattenbaserade rostskyddsprodukter som tar hänsyn till miljön.

Som en följd av samarbetet med Volvo blev Auson den första aktören på marknaden att erbjuda ett lösningsmedelsfritt rostskydd. Arbetet fortsatte och snart erbjöds miljöanpassade hålrumsvaxer och underredsmassor även för eftermarknaden. Under 2012 utgjorde de lösningsmedelsfria produkterna 30 % av Ausons totala försäljning.

Våra lösningsmedelsfria alternativ
Auson har under årens lopp utvecklat flera olika produkter utan lösningsmedel där vissa av produkterna istället är vattenbaserade. Gemensamt för produkterna är att de inte släpper ut några organiska föreningar vilket ger en VOC halt lika med noll. Utsläppshalten kan vara avgörande för större aktörer med tunga krav att minska utsläppen, problemet kan avhjälpas genom att byta ut vissa eller samtliga rostskyddsprodukter till våra lösningsmedelsfria alternativ.

Inga lösningsmedel – många fördelar
Produkter utan lösningsmedel är inte bara skonsamma mot miljön, de kan även erbjuda ekonomiska fördelar. Den höga torrhalten innebär att större delen av materialet stannar kvar på den behandlade metallytan. En annan följd av den höga torrhalten är att materialet torkar långsammare vilket ger en jämnare yta och en effektivare penetration. De vattenbaserade produkterna har en lägre torrhalt, dock är VOC halten fortfarande lika med noll. En anläggning som helt och hållet jobbar med lösningsmedelsfria produkter behöver ingen anpassad ventilation för verksamheten eftersom man får en helt emissionsfri arbetsmiljö.