Takvård för papptak

Ett tak utsätts för stora påfrestningar och behöver underhållas regelbundet för att undvika skador som kan orsaka läckage.

Begreppet papptak innefattar många olika material där den enklaste formen är en vanlig enkel asfaltpapp på rulle som spikas upp på taket. Ett dyrare papptak kan bestå av en helsvetsad gummiduk med längre hållbarhet jämfört med billigare alternativ. Idag läggs papptak i princip på alla platta tak som är arkitektritade. Då det är ett billigare alternativ är papptak också vanligt förekommande på sommarstugor.

Pappen är det enda material som funkar när huset har låg lutning. Det lägsta gradantal som inte bör understigas ligger på ca 5-6 grader jämfört med ett tak med tegel som inte bör ha lägre lutning än 14 grader. Papptaken är överlag känsligare för väder och vind, därför är underhåll viktigt. Ett papptak håller i ca 20 år. Därefter kan man förstärka taket med en primer och sedan lägga på en takmassa för att förlänga livslängden.

Vi erbjuder ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram med takprodukter för papp- och plåttak. Sortimentet innehåller bl a takmassa, primer, tätningskitt och klisterasfalt. Läs mer om våra takvårdsprodukter här.