TJÄRVITRIOL

Tjärvitriol är baserad på äkta trätjära och ger därmed ett utmärkt träskydd. Det gråa pigmentet tillför en stilren och naturnära varmgrå kulör. Produkten passar perfekt för att måla hus, staket, plank, pallkragar etc och är klar att användas efter omrörning. 

En ren naturprodukt

Trätjära är en produkt från skogen, när du målar en träfasad med trätjära tillförs de naturliga ämnen som trädet självt använder mot angrepp. Tjärvitriol består enbart av tre ingredienser; trätjära, balsamterpentin och ett grått pigment. Tillsammans bildar de en produkt som ger ett unikt träskydd som står emot fukt, samtidigt som träet tillåts att andas.

Kulören utvecklas stegvis

Kulören kommer först att upplevas som brunaktig eftersom trätjäran till en början lägger sig på ytan tillsammans med pigmentet. Direkt efter första påstrykningen börjar trätjäran sin process att tränga in i träet för att skydda det inifrån, på ytan stannar det gråa pigmentet kvar och ger träet en stilren varmgrå kulör. Processen kan ta olika lång tid beroende på träslag och träyta, läs mer om detta i vår målningsguide. Fasader utsatta för mycket solljus kommer att mattas ned ytterligare jämfört med fasader som ligger i skugga. 

Här kan du träskydda med Tjärvitriol

Tjärvitriol kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä. T.ex. fasader, plank, faltak, pallkragar etc. Den underbara tjärdoften hänger kvar i ca en månad efter målningen. Dock avtar doften rejält redan efter några dagar. Vi rekommenderar att endast måla med Tjärvitriol utomhus. 

 


Följ Auson trätjäror på instagramFölj oss på instagram! @Tjärlek_by Auson

    Läs mer om våra trätjäror på www.tjärlek.se

 

 

Läs mer: Tjärlek.se

Åtgång

6-10 m2/Liter

Artikelnummer

60590401 / 1-L
60590473 / 3-L 
60590556 / 10-L 

Behandling

Öppna burken och rör om innehållet för att fördela pigmentet jämnt i burken. Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du fler burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras för att undvika skillnader i nyans. Bästa resultat fås om du utför appliceringen vid varm väderlek, minst 10 °C då tjäran är mer lättarbetad och suger snabbt in i virket. Vi rekommenderar att använda pensel av bredare typ.

Rör om i burken med jämna mellanrum under behandlingen. Torktiden är cirka ett dygn utomhus vid normal temperatur under målningssäsongen. Vid nybyggnation kan det vara bra att stryka virket innan uppsättning för maximal täckning.

För bästa skydd stryk två gånger. Man kan vänta med andra strykningen upptill ett år efteråt då den första strykningen skyddar träet tillräckligt. Vid två täta strykningar blir kulören mörkare/brunare men ljusnar under tidens gång.

Trä tidigare behandlat med Järnvitriol: Borsta bort smuts och damm med kraftig borste. Sedan går det bra att starta behandlingen.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Torr från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat eller ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek på färg och hur väl tjäran har kunnat tränga in i träet.

OBS! Tjärvitriol skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra färgtyper.

målningsguide

Kolla in vår målningsguide nedan eller ladda ner den här: målningsguide