NOXUDOL UM-1600

Noxudol UM-1600 är en högtixotropisk, fiber-förstärkt och kemisk armerad produkt bestående av bitumen, vaxer, lågaromatiskt lösningsmedel, rost­skyddsinhibitorer och lösningsmedel. Fungerar preventivt mot rost-an­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

Noxudol UM-1600 är avsedd som slit- och korrosionsskydd under stänkskärmar, hjulhus och på underredet i övrigt, där ett extra kraftigt skydd önskas. I tjockare skikt ger produkten även en bra ljuddämpande effekt. Noxudol UM-1600 ger ett bra skydd mot vägsalt och är vatten- och fuktavvisande.

Miljöpåverkan

VOC = 291,2 g/l

Artikelnummer

31501511 / 1-L 
31500408 / 20-L

Behandling

Rengör ytan som ska behandlas från rost, färg och smuts. Högtryckstvätt ger bästa resultat. Låt ytan torka ordentligt. Applicera med lågtryckspump (airmix) 1:3, sprutpistol eller pensel. Rostiga ytor förbehandlas med Noxudol 750 / Mercasol 831 ML. Applicera flera skikt med Noxudol UM-1600 där ökat slitskydd önskas. Bilen kan användas direkt efter behandlingen.