NOXUDOL AUTO-PLASTONE

Auto-Plastone är en gummiförstärkt rostskyddande underredsmassa i pastakonsistens. Fun­gerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd med hög ljuddämpande verkan erhålles. Materialet bibehåller sin elasticitet under lång tid och är oberoende av temperaturförhål­landen. Auto-Plastone är i huvudsak avsedd för bilens underrede och skärmar.

Miljöpåverkan

VOC = 262,5 g/l

Artikelnummer

30900401 / 1-L 
30900405 / 5-L

Behandling

Ytan skall vara ren och torr. God vidhäftning på tidigare rostskyddsbehandlade ytor. På förkorroderade ytor rekommenderas en grundprimning med Noxudol 750. Appliceras med pensel eller spackelkniv i 3-6 mm skikttjocklek. Kan även levereras i sprutbar konsistens. Då användes en specialpistol med 6 mm munstycke.