NOXUDOL 900 D

Noxudol 900 D är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskydds inhibitorer och lösnings-medel. Materialet fungerar preventivt mot rostan­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

Noxudol 900 D är avsedd för behandling av for­dons underreden i olika skikttjocklekar och kan appliceras med kon­ventionella högtryckspumpar. Slit­skyddet är beroende av vilken skikttjocklek man applicerar. Noxudol 900 D ger ett bra skydd mot vägsalt och är vatten- och fuktavvisande. Noxudol 900 D ger även ett bra skydd för långtidsförvaring av industriprodukter utomhus t.ex. stål-konstruktioner, maskiner, maskindelar, m.m.

Miljöpåverkan

VOC = 360,5 g/l

Artikelnummer

30011521 / 1-L plåtflaska (12 st per förpackning)
30010408 / 20-L

Behandling

Rengör ytan som ska behandlas från rost, färg och smuts. Högtryckstvätt ger bästa resultat. Låt ytan torka ordentligt. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 >, sprut-pistol eller pensel. Rostiga ytor förbehandlas med Noxudol 750. Applicera flera skikt med Noxudol 900 D där ökat slitskydd önskas. Bilen kan användas direkt efter behandlingen.