NOXUDOL 900

Noxudol 900 är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskyddsinhibitorer och lösningsmedel. Materialet fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

Noxudol 900 är avsedd för behandling av for­dons underreden i olika skikttjocklekar och kan appliceras med kon­ventionella högtryckspumpar. Slit­skyddet är beroende av vilken skikttjocklek man applicerar. Produkten ger bra skydd mot vägsalt och är vatten- och fuktavvisande. Produkten ger även ett bra skydd för långtidsförvaring av industriprodukter utomhus t.ex stålkonstruktioner, maskiner, maskindelar, mm.

Miljöpåverkan

VOC = 316,2 g/l

Artikelnummer

30000095 / 500 ml spray
30000511 / 1-L 
30001405/ 5-L
30000408 / 20-L
30000701 / 60-L
30000721 / 208-L 

Behandling

Rengör ytan som ska behandlas från rost, färg och smuts. Högtryckstvätt ger bästa resultat. Låt ytan torka ordentligt. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26>. På äldre bilar kan rostiga ytor förbehandlas med Noxudol 750. Applicera sedan flera skikt med Noxudol 900 där ökat slitskydd önskas. Stänk borttages med lacknafta eller avfettningsmedel. Bilen kan användas direkt efter behandlingen.