NOXUDOL 1100

Noxudol 1100 är en vattenburen slitskydds-massa baserad på polymer och fyllnadsmedel. Materialet bildar en fast och elastisk film efter torkning. Noxudol 1100 är en slitskyddsmassa avsedd för bilkarosser, plåttak och väggar, järn-konstruktioner m.m. Den torra filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, is och andra typer av mekanisk påverkan. Noxudol 1100 har en mycket god vidhäftningsförmåga och goda rostskyddsegenskaper.

Miljöpåverkan

VOC = 0 g/L

Artikelnummer

39511511 / 1-L (12 st per förpackning)
39510548 / 20-L
39510731 / 208-L

Behandling

Noxudol 1100 får endast appliceras på väl rengjorda ytor. Obehandlade ytor av stål i fuktig miljö måste grundas före behandling. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 >, sprutpistol eller pensel. För att uppnå ett effektivt slitskydd bör man applicera ett jämnt skikt på 0,2-0,5 mm torr film beroende på underlag. Filmtjockleken påverkar torktiden som normalt är 3-5 h i rumstemp. Produkten torkar i två steg. Först avdunstar vattnet och sedan sker en kemisk härdning i 5-10 dygn, beroende på temperatur. Efter första steget får man en torr, hanterbar film med ungefär 80% skyddande effekt som sedan ökar under det andra steget. Efter att filmen härdat är Noxudol 1100 övermålningsbar med de flesta färger.