MERCASOL 845 AL

Mercasol 845 AL, som är godkänt enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsrostskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 AL gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

Mercasol 845AL är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en ljusare bronsfärgad yta. Vid grundning på öppna ytor före applicering av Mercasol 845AL, rekommenderas Mercasol 831ML.

Produkten har kompatibilitetsprovats med de flesta av de på marknaden förekommande bilmärkenas rostskyddssystem och är godkänd att användas på ett flertal av marknadens bilfabrikat, både på fordon med originalrostskydd på vaxbas samt även på övriga förekommande rostskyddssystem.

Miljöpåverkan

VOC = 325,5 g/l

Artikelnummer

42100408 / 20-L
42100701 / 60-L
42100721 / 208-L
42100761 / 208-L (utan påse)
42100800 / 1000-L

Behandling

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, rost, salt, olja och liknande. Använd Mercasol 831 ML i hålrum, balkar, på fogar och skarvar före behandling med Mercasol 845 AL. Applicering ska ske inom-hus. Mercasol 845 AL är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett matningstryck på 3 - 5 bar.