MERCASOL 845

Mercasol 845, som är godkänd enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsskydd baserat på bitumen, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

Filmegenskaperna hos Mercasol 845 gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av stensprut och liknande. Produkten har kompatibilitetsprovats med de flesta av de på marknaden förekommande bilmärkenas rostskyddssystem och är godkänd att användas på ett flertal av marknadens bilfabrikat, både på fordon med originalrostskydd på vaxbas samt även på övriga förekommande rostskyddssystem.

Mercasol 845 är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en svart yta. Vid grundning på öppna ytor, före applicering av Mercasol 845, rekommenderas Mercasol 831ML.

 

Miljöpåverkan

VOC = 408 g/l

Artikelnummer

42300408 / 20-L
42300701 / 60-L
42300760 / 208-L (utan påse)
42300761 / 208-L
42100800 / 1000-L

Behandling

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, rost, salt, olja och liknande. Använd Mercasol 831 ML i hålrum, balkar, på fogar och skarvar före behandling med Mercasol 845. Applicering ska ske inomhus. Mercasol 845 är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett matningstryck på 3 - 5 bar.