MERCASOL 3 & 3 AL

Mercasol 3 och Mercasol 3 AL är ett tjockt vax/bitumen baserat rostskyddsmedel. Produkten finns i svart och i brons och bildar en seg, nötningsbeständig film med god korrosionsförmåga.

Produkten är baserad på bitumen och vax och bildar ett segt, nötningsbeständigt vaxskikt som ger ett effektivt rostskydd under en lång tid. Mercasol 3 och 3 AL är värmebeständig och har god flexibilitet även vid låga temperaturer. Materialet har kompatibilitets testats med de flesta bilmärkens rostskyddssystem med goda resultat.

Mercasol 3 och 3 AL används till underreden och hjulhus samt liknande konstruktioner för att skydda karossen mot stenskott och rostangrepp. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att använda Mercasol 1 som primer innan Mercasol 3 eller 3 AL appliceras. 

Miljöpåverkan

VOC = 350 g/l

Artikelnummer

Mercasol 3
43600096 / 600 ml spray
43600511 / 1-L
43600545 / 5-L

Mercasol 3 AL
43700096 / Spray 600 ml
43700511 / 1-L

Behandling

Ytan skall rengöras från rost, smuts, salt och olja innan behandling. Använd Mercasol 1 som primer på öppna ytor samt i hålrum, fogar och liknande innan applicering av Mercasol 3 eller 3 AL. Materialet bör appliceras inomhus mellan +15 - +25 °C. Vi rekommenderar att använda en spraypistol för 1-liter flaskorna medan sprayflaskorna appliceras med medföljande spraymunstycke.