NOXUDOL 248

Noxudol 248 är en tixotropisk rostskydds-vätska som efter torkning bildar en ljusbrun, elastisk och vaxliknande yta, vilken varken känns klibbig eller smetig vid beröring. Dessutom erhålls ett visst mekaniskt skydd. Materialet ger ett bra rostskydd på obehandlade stålytor.

Noxudol 284 är avsedd att användas som transport- och lagringsskydd av fordon, maskiner, maskindelar, balkar, motordelar m.m. Produkten är först och främst tänkt för objekt utomhus under tak där en hanteringstorr film önskas.

Miljöpåverkan

VOC = 333 g/l

Artikelnummer

30600408 / 20-L
30600721 / 208-L

Behandling

Noxudol 248 kan appliceras via hög- och lågtryckssprutning, doppning eller pensling. Materialet kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta. Vi rekommenderar Renox för avfettning efter skyddstidens slut.