NOXUDOL 244

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

Noxudol 244 är avsedd att användas som transport- och lagringsskydd av fordon, maskiner, maskindelar, balkar, motordelar m.m. såväl inomhus som utomhus.

Miljöpåverkan

VOC = 0 g/L

Artikelnummer

31800408 / burk 20-L

Behandling

Ytan som skall appliceras skall vara torr och helt fri från olje- och fettrester. Noxudol 244 appliceras genom sprutning, pensling eller doppning. Filmen skall ha torkat helt innan den utsätts för väta eller minusgrader. Vi rekommenderar Renox Miljö 10 för avfettning efter skyddstidens slut.