GEVEGUARD 613

Geveguard 613 är en speciellt anpassad blandning av vaxer i en lösning av alifatisk nafta. Vaxblandningen har egenskaper som ger mycket god vidhäftning och korrosions-skyddande egenskaper. Eftersom Geveguard 613 är transparent är det i vissa fall möjligt att hoppa över borttagningen av produkten efter transport eller lagring. Inverkan på målade ytor är liten, men bör testas i varje applikation.

Geveguard 613 är en transparent vaxblandning i lösningsmedel som är avsedd att användas för industriellt transport- och lagringsskydd. Materialet är passande där skyddsegenskaper önskas i kombination med krav på kortare torktid och icke aromatiskt innehåll.

Miljöpåverkan

VOC =669,9 g/l

Artikelnummer

44500408 / 20-L
44500721 / 208-L

Behandling

Ytor som är avsedda att behandlas skall vara torra, rena och fria från rost, fett och olja. Applicera med högtrycksutrustning 1: 26 > med ett matningstryck på 3-5 bar. Produkten kan även appliceras med luftinblandning (airmix) 1:3 eller spraypistol. Geveguard 613 kan användas utan spädning. Torkningstiden är beroende på temperatur, luftcirkulation och fuktighet. I sprutbox med relativt hög luft-cirkulation, är torktiden ca 10 min till torr yta, vid + 20° C och 50% RH. Vid lägre luft-cirkulation är torktiden ca 15-25 min. Längre lagringstid än 6 månader eller lagring vid för låga temperaturer kan orsaka ökad viskositet, vilket kan inverka vid applicering och medföra en ojämn materialfördelning.