NOXUDOL 750

Noxudol 750 är en kemiskt verksam rostskyddsolja med låg ytspänning, baserad på mineraloljor, vaxer, rostinhibitorer och lösningsmedel. Produkten bildar efter torkning en vaxliknande och fuktavvisande yta. Tack vare dess låga ytspänning har den en god genomträngningsförmåga och undantränger fukt.

Noxudol 750 är en tunn, penetrerande rostskyddsolja och är främst avsedd för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden. Användes även som rostskydd på järn och stålplåtar, balkar, reservdelar, wirar mm.

Miljöpåverkan

VOC = 412,8 g/l

Artikelnummer

30300095 / 500 ml spray
30300511 / 1-L
32010325 / 5-L
30300408 / 20-L
30300701 / 60-L
30300721 / 208-L

Behandling

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, salt, olja och liknande. Applicering ska ske inomhus. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 > med ett matningstryck på 3 till 5 bar. Produkten kan även appliceras med lågtryckspump 1:3 med luftinblandning (airmix). Övriga detaljer sprutas, penslas eller doppas.