NOXUDOL 720

Noxudol 720 är en tixotropisk, vattenburen rost­skyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Produkten är framtagen med hänsyn till kundens speciella krav på penetration och är droppfri 10 minuter efter applicering. Noxudol 720 är avsedd att användas som rostskyddsmedel för behandling av fordons hålrum men kan även användas som trans­port- och lagringsskydd.

Miljöpåverkan

VOC = 20 g/L

Artikelnummer

41700095 / 500 ml Spray
41700408 /20-L
41700722 / 208-L

Behandling

Objektet skall vara torrt och helt fritt från olje- och fettrester. Appliceras genom sprutning, pensling eller doppning. Filmen skall ha torkat helt innan den utsätts för väta eller minusgrader.