NOXUDOL 705-5

Noxudol 705-5 är en lösningsmedelsfri rostskyddsolja, baserad på paraffinoljor, mikrovaxer och rostskyddsinhibitorer. Noxudol 705-5 bildar efter ugn en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig rostskyddande film.

Noxudol 705-5 är en penetrerande rostskyddsolja och är främst avsedd för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden. För att uppnå penetration, utflytning och gelning krävs det att objektet värms upp till en objekttemperatur av min 70 ºC. Optimal gelning vid min 80 ºC.

Miljöpåverkan

VOC = 3 g/L

Artikelnummer

40500721 / 208-L
40500810 / 1000-L

Behandling

Hög- eller lågtryckssprutning för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden.