NOXUDOL 702

Noxudol 702 är en lösningsmedelsfri 2 komponent rostskyddsmedel, baserad på rostskyddsinhibitorer, paraffinoljor och tillsatsmedel.

Noxudol 702 består av en komponent ”A” och komponent ”B” där komponet ”B” utgör endast 3-6 % av slutprodukten. Materialet bildar en mjuk vaselinaktig rostskyddande film. Noxudol 702 är en rostskyddsmedel främst avsedd för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden där man i första hand önskar en droppfri behandling utan att ha höga krav på penetrationen.

Miljöpåverkan

VOC = 0 g/L

Artikelnummer

40000800 / 1000-lit cont Component A 
40100800 / 1000-lit cont Component B