NOXUDOL 700

Noxudol 700 är en rostskyddsprodukt fri från lösningsmedel. Lågviskösa bindemedel och additiv har kombinerats för att ge en applicerbarhet vid rumstemperatur. Detta ger en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig, starkt hydrofob och rost-skyddande film.

Noxudol 700 är en tunn, penetrerande rostskyddsolja och är främst avsedd för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden. Produkten ger även ett fullgott rostskydd för järn, stål, plåt, balkar och reservdelar under lagring och transport.

Den brittiska tidsskriften Classic Monthly har genomfört ett omfattande test av rostskyddsprodukter där Noxudol 700 stod som vinnare bland hålrumsvaxerna. Testet genomfördes under en 3 års period och är det längsta och mest omfattade som någonsin genomförts i Storbritannien. Därför är vi väldigt glada över vår topp placering. Läs gärna om resultatet i sin helhet nedan.

Miljöpåverkan

VOC = 13,9 g/L

Artikelnummer

37100095 / 500 ml spray
37100511 / 1-L
37100408 / 20-L
37100701 / 60-L
37100721 / 208-L

Behandling

Noxudol 700 appliceras med hög- eller lågtryckssprutning för behandling av hålrum enligt ML-metoden. Övriga detaljer kan sprutas, penslas eller doppas.