MERCASOL TRANSPARANT ML

Mercasol Transparent ML är ett lösnings-medelsburet, väl penetrerande rostskydds-medel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten har mycket goda rostskydds-egenskaper över lång tid och är godkänt enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre innehåll av lösningsmedel än vad som är allmänt förekommande och är delvis oxidativt torkande.

Mercasol Transparent ML är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av hålrum, plåtomvikningar och skarvar på fordon, särskilt där ett mindre iögonfallande rostskydd eller mindre lösningsmedelsinnehåll önskas. Produkten kan även användas som grundning på öppna ytor före applicering av underredsskydd på fordon, men då enbart i mycket tunna skikt. Som underredsskydd rekommenderas Mercasol 845 och Mercasol 845AL.

Mercasol Transparent ML har kompatibilitetsprovats med de flesta av de på marknaden förekommande bilmärkenas rostskyddssystem och är godkänt att användas på ett flertal av marknadens bilfabrikat, både på fordon med originalrostskydd på vaxbas samt även på övriga förekommande rostskyddssystem.

Miljöpåverkan

VOC =

Artikelnummer

42600701 / 60-L
42600721 / 208-L

Behandling

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, salt, olja och liknande.  Vi rekommenderar att applicering sker inomhus. Mercasol Transparent ML är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > med ett matningstryck på 3 till 5 bar. Produkten kan även appliceras med låg-tryckspump 1:3 med luftinblandning (airmix). Vid applicering med fördelningsluft rekommenderas rengöring av pistol i samband med byte av fat.