MERCASOL 831 ML

Mercasol 831 ML är ett lösningsmedelsburet väl penetrerande rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat samt olja. Materialet har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid och är enligt SS 18 65 11. En betydande andel av Mercasol 831 ML utgörs av förnyelsebara råvaror.

Mercasol 831ML är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av hålrum, plåtomvikningar och skarvar på fordon. Produkten kan även användas som grundning på öppna ytor före applicering av underredsskydd på fordon. Som underredsskydd rekommenderas Mercasol 845 och Mercasol 845AL. 

Produkten har kompatibilitetsprovats med de flesta av de på marknaden förekommande bilmärkenas rostskyddssystem och är godkänd att användas på ett flertal av marknadens bilfabrikat, både på fordon med originalrostskydd på vaxbas samt även på övriga förekommande rostskyddssystem.

Miljöpåverkan

VOC = 430 g/l

Artikelnummer

42000408 / 20-L
42000701 / 60-L
42000721 / 208-L
42000721 / 208-L Lockfat

Behandling

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, salt, olja och liknande. Applicering ska ske inomhus. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 > med ett matningstryck på 3 till 5 bar. Produkten kan även appliceras med lågtryckspump 1:3 med luftinblandning (airmix).