MERCASOL 827

Mercasol 827, som är godkänt enligt SS 18 65 11, är ett lösningsmedelsburet (alifatisk nafta), väl penetrerande, delvis oxidativt torkande rostskyddsmedel, baserat på vax, sulfonat samt olja och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Produkten har också en markant mindre egenlukt än konventionella produkter.

Mercasol 827 är en HS-produkt med jämförelsevis liten andel lösningsmedel - ca 20 vikt%. Tack vare den höga torrhalten och de goda rostskyddsegenskaperna, krävs ett mindre våtskikt och därmed erhålls en lägre förbrukning som teoretiskt är ca 50% av den för konventionella produkter. Lösningsmedelsutsläppet är ca 20% av det för en konventionell produkt. Mercasol 827 har provats och fungerar med de flesta av de på marknaden förekommande bilmärkenas rostskyddssystem.

Mercasol 827 är avsedd för användning vid professionell invändig rostskyddsbehandling av hålrum, dörrar, huvar och luckor på fordon. Som slitskydd på underredet rekommenderas Mercasol 847AL, som också är en HS-produkt. För rostskydd av skarvar, balkar och hålrum på underrede ska Mercasol 831ML användas.

 

Miljöpåverkan

VOC = 180 g/l

Artikelnummer

42800701 / 60-L
42800721 / 208-L

Behandling

Mercasol 827 är avsedd att appliceras med airless högtryckspump 1:26 till 1:32 och ett matningstryck på 4 till 6 bar. Särskilda, av Geveko Industri AB framtagna, munstycken och dysor med lägre flöde ska användas. För bästa resultat är det mycket viktigt att instruktioner följs och att rekommenderad våtfilmstjocklek hålls. För stor våtfilmstjocklek kan orsaka att produkten efterrinner under längre tid än avsett. Produkten bör röras om före och under långvarig förbrukning. Luftblandning ska undvikas.