NOXUDOL ZINK SPRAY

Noxudol Zink Spray för bilen, båten och hemmet. Produkten ger ett rostskydd av samma typ som vid varmgalvanisering. Zinkskiktet skyddar stålytan elektrokemiskt. Noxudol Zink Spray innehåller mer än 90 viktprocent zink i torrt skikt.

Noxudol Zink Spray används på järn, stålytor, svetsfogar, kapytor och på galvat material. Produkten kan övermålas med vanlig täckfärg. Noxudol Zink Spray används också till bilens kaross, bultar och fälgar, till galvade detaljer i båten och båtkärna samt i verkstaden till cyklar och mopeder.

Artikelnummer

32011210 / 400 ml spray

Behandling

Avfetta, stålborsta eller slipa ytan som skall behandlas. Skaka burken i ca 1 min. Bygg upp rostskyddet med flera tunna sprayningar. Tjockleken på skiktet avgör skyddstiden. Efter användning blåses munstycket rent genom att burken vänds uppochned.


Skyddsföreskrifter:
Mycket brandfarlig. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan vara farligt vid förtäring, inandning och vid hudkontakt.