Mulder 98 Flybridge

Mulder Flybridge Noxudol ljuddämpning
I september 2014 lanserades Mulder 98 Flybridge, byggd av Mulder Shipyards i Nederländerna. Med sina 30 meter är det den största Mulder Flybridge som byggts hittills på Mulders Shipyards anläggning i Zoeterwoude. För att reducera störande ljud- och vibrationer har Mulder behandlat skrovet med Ausons ljuddämpningsmassa; Noxudol 3101.

Mulder 98 Flybridge lanserades på HISWA Amsterdam Boat Show under september 2014. Efter showen inleddes testkörningar strax utanför Rotterdams kust. Utrustad med två Catepillar C32 motorer med kapacitet om 1685 hp vardera uppnådde yachten en maxhastighet på 22 knop; 2 knop mer än förväntat. Med hjälp av Noxudol 3101 kunde man hålla nere störande ljud och vibrationer till imponerande låga nivåer.

Hela skrovet ovanför vattenytan behandlades med Noxudol 3101. Den 7 mm tjocka aluminiumplåten sprutades med ett 4,1 mm vått lager vilket ger 2,5 mm torr film. Mulder valde att använda Noxudol 3101 dels för dess unika ljuddämpande egenskaper men även för att materialet uppfyller krav i enlighet med RINA regleringen för större yachts.

Läs mer om Noxudol Ljuddämpning