Intresset för miljöanpassade rostskyddsprodukter ökar

Auson lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter
Under 2014 ökade Auson tillverkningen av lösningsmedelsfria produkter med 28 % från föregående år. De lösningsmedelsfria produkterna stod för totalt 26 % av Ausons omsättning under 2014.

 - En positiv trend som tyder på att allt fler väljer bort lösningsmedelsbaserat rostskydd till förmån för miljöanpassade produkter utan lösningsmedel säger Per Udesen, säljare och delägare av Auson AB.

Auson har under årens lopp utvecklat ett flertal produkter utan lösningsmedel under varumärket Noxudol, där vissa av produkterna är vattenbaserade. Gemensamt för produkterna är att de inte släpper ut några organiska föreningar vilket innebär att samtliga produkter har en VOC halt lika med noll. Utsläppshalten kan vara avgörande för större aktörer med tunga krav på att minska utsläppen, problemet kan avhjälpas genom att byta ut vissa eller samtliga rostskyddande medel till lösningsmedelsfria alternativ.

Produkter utan lösningsmedel är inte bara skonsamma mot miljön, de kan även erbjuda ekonomiska fördelar. Den höga torrhalten innebär att 100 % av materialet stannar kvar på den behandlade ytan. En annan följd av den höga torrhalten är att materialet torkar långsammare vilket ger en jämnare yta och en effektivare penetration. 

De vattenbaserade produkterna har en lägre torrhalt, dock är VOC halten fortfarande lika med noll. 

Vanligast är att lösningsmedel kommer in i kroppen med luften som vi andas. En del lösningsmedel kan även tränga igenom huden och in i blodet, man kan då bli yr, trött och känna sig illamående. Personen kan även bli avtrubbad och få försämrad reaktionsförmåga, därmed ökar även risken för olyckor. 

En anläggning som helt och hållet jobbar med lösningsmedelsfria produkter behöver ingen anpassad ventilation för verksamheten eftersom man får en helt emissionsfri arbetsmiljö.