Auson stödjer Barncancerfonden

Auson stödjer barncancerfonden
Även i år väljer vi på Auson att stödja Barncancerfonden. Som vänföretag till Barncancerfonden bidrar vi i deras viktiga kamp att stötta barn och deras familjer vid en cancerdiagnos samt att ge bidrag till forskning och utbildning inom området.

I Sverige insjuknar ungefär ett barn i månaden i någon form av cancer. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar. Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet och idag är de den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

Både företag och privatpersoner kan stödja Barncancerfonden. Gå gärna in på Barncancerfondens hemsida för att läsa mer om hur du kan hjälpa till!

www.barncancerfonden.se