Ljuddämpning
Ljuddämpning
Att vibrationer kan orsaka besvärande ljud i till exempel fordon, båtar och ventilationskanaler är ett välkänt problem. Framförallt är det i konstruktioner av metall, plast och glasfibrer som dessa så kallade stomljud uppstår.

Vårt program för att dämpa stomljud och undvika kondens är mycket uppskattat hos bland andra skeppsindustrin, tågtillverkare och bilindustrin. Noxudol ljuddämpningsmassa har dokumenterat hög dämpfaktor, låg vikt och är enkel att applicera. Materialet är dessutom vattenbaserat och innehåller rostskyddande egenskaper. Noxudol kondensskydd används för att förebygga värmeförluster, köldbryggor och kondens som uppstår som en följd av temperaturskillnader. Materialet kan appliceras på både metall och plast och kan därför användas inom en mängd olika områden.