TAKMASSA

Takmassa svart är en fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa. Materialet bildar en elastisk och ogenomtränglig yta, som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Levereras i färdig lättstruken konsistens.

Takmassa svart används för strykning av papptak, plåt- och betongtak. Mycket uttorkad papp bör förbehandlas med Auson Takprimer. Vi rekommenderar ej strykning av platta papptak där ingen avrinning sker och vattenansaming uppstår. Om denna typ av tak ändå önskas behandlas, rekommenderar vi en strykning med Takmassa, armering med glasfiberväv samt ytterligare en strykning med Takmassa.

 

Artikelnummer

10000405 / 5-L
10000406 / 10-L
10000408 / 20-L utg. förp.