Asfalt & Takvård - För nyläggning & underhåll

Asfalt & Tackvård

Auson erbjuder ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram för renovering av papp- och plåttak som innefattar takmassa, primer, tätningskitt och klisterasfalt. Auson tillverkar även specialtjäror för tidigare stenkolstjäremålade ytor samt asfaltlösningar med varierande viskositet och egenskaper.