Noxudol 3100, Tjörn Sverige

Kunden började använda Noxudol 3100 för att ljuddämpa skrovet och kunde därmed reducera kostnaderna för materialet, minska vikten betydligt och förbättra de ljuddämpande egenskaperna.

Före: Kunden limmade fast en 1,5 mm tjock aluminiumplåt med 1 mm lim på insidan av skrovet vilket krävde 1 arbetstimma per kvm. Alla aluminiumplåtar tillskars i exakt rätt storlek för att passa in. Vikten per kvm var 5 kg.

Idag: Alla vertikala ytor som behöver ljuddämpas behandlas nu med Noxudol 3100. Upp till 5 kg/kvm kan appliceras utan att överstiga kostnaden för det förra systemet med aluminiumplåtarna. Dock gör Noxudol 3100s utmärkta ljuddämpnings egenskaper samt möjligheten att behandla 100 % av alla vertikala ytor att 2 kg/kvm är
tillräckligt (ca 3 L/Kvm vått material). Där extra ljuddämpning är önskvärt kan upp till 3 kg/kvm användas.

Resultat:
– Mindre arbetstid per kvadratmeter, totalt upp till 80 % reduktion.
– Reducerade kostnader för material.
– Upp till 50 % mindre vikt.
– Kunden använder nu en miljövänlig produkt.
– Noxudol 3100 innehåller inget lösningsmedel och är ej klassat gods.
– Förbättrade ljuddämpande egenskaper.

Referensbilder