Visar alla 14 resultat

Visa Alla

MERCASOL 3 & 3 AL

Mercasol 3 och Mercasol 3 AL är ett tjockt vax/bitumen baserat rostskyddsmedel. Produkten finns i svart och i brons och bildar en seg, nötningsbeständig film med god korrosionsförmåga.

MERCASOL 4

Mercasol 4 är en lösningsmedelbaserad, stenskott och nötningsbeständig produkt som är baserad på bitumen, vaxer och harts. Produkten ger ett effektivt skydd under en lång tid. Mercasol 4 har blivit kompatibilitets testad med de flesta bilmärkens olika rostskydds system och är godkänd att användas hos en majoritet av dessa.

MERCASOL 5

Stenskottsskydd Spray är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning. Den är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan, dessutom resistent mot avfettningsmedel.

MERCASOL 845

Mercasol 845, som är godkänd enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsskydd baserat på bitumen, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

MERCASOL 845 AL

Mercasol 845 AL, som är godkänt enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsrostskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 AL gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

MERCASOL 845 D

Mercasol 845 D är ett snabbtorkande rostskyddsmedel för underredet. Medan konventionella rostskyddsprodukter har en torktid på ca 5 timmar och uppåt har Mercasol 845 D torktid på endast 1 timma.

MERCASOL 847 AL

Mercasol 847 AL, som uppfyller korrosions-skyddskraven i SS 18 65 12, är ett nötnings-beständigt underredsskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna och möjligheten att lägga extra tjocka skikt gör att Mercasol 847 AL är särskilt motstånds-kraftigt mot stensprut och liknande.

NOXUDOL 1100

Noxudol 1100 är en vattenburen slitskydds-massa baserad på polymer och fyllnadsmedel. Materialet bildar en fast och elastisk film efter torkning. Noxudol 1100 är en slitskyddsmassa avsedd för bilkarosser, plåttak och väggar, järn-konstruktioner m.m. Den torra filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, is och andra typer av mekanisk påverkan. Noxudol 1100 har en mycket god vidhäftningsförmåga och goda rostskyddsegenskaper.

NOXUDOL 300

Noxudol 300 är ett lösningsmedelsfritt, tjockflytande (tixotropisk) och kemiskt armerad rostskydd för underredet förstärkt med effektiva rostskyddstillsatser.

NOXUDOL 900

Noxudol 900 är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskyddsinhibitorer och lösningsmedel. Materialet fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

NOXUDOL 900 D

Noxudol 900 D är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskydds inhibitorer och lösnings-medel. Materialet fungerar preventivt mot rostan­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

NOXUDOL AUTO-PLASTONE

Auto-Plastone är en gummiförstärkt rostskyddande underredsmassa i pastakonsistens. Fun­gerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd med hög ljuddämpande verkan erhålles. Materialet bibehåller sin elasticitet under lång tid och är oberoende av temperaturförhål­landen. Auto-Plastone är i huvudsak avsedd för bilens underrede och skärmar.

NOXUDOL BODY

Noxudol Body är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning. Noxudol Body är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan och dessutom resistent mot avfettningsmedel.

NOXUDOL UM-1600

Noxudol UM-1600 är en högtixotropisk, fiber-förstärkt och kemisk armerad produkt bestående av bitumen, vaxer, lågaromatiskt lösningsmedel, rost­skyddsinhibitorer och lösningsmedel. Fungerar preventivt mot rost-an­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.