Visar alla 3 resultat

Visa Alla

GEVEGUARD 613

Geveguard 613 är en speciellt anpassad blandning av vaxer i en lösning av alifatisk nafta. Vaxblandningen har egenskaper som ger mycket god vidhäftning och korrosions-skyddande egenskaper. Eftersom Geveguard 613 är transparent är det i vissa fall möjligt att hoppa över borttagningen av produkten efter transport eller lagring. Inverkan på målade ytor är liten, men bör testas i varje applikation.

NOXUDOL 244

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

NOXUDOL 248

Noxudol 248 är en tixotropisk rostskydds-vätska som efter torkning bildar en ljusbrun, elastisk och vaxliknande yta, vilken varken känns klibbig eller smetig vid beröring. Dessutom erhålls ett visst mekaniskt skydd. Materialet ger ett bra rostskydd på obehandlade stålytor.