Visar alla 10 resultat

Visa Alla

MERCASOL 1

Mercasol 1 är ett tunt lösningsmedelsburet rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten är högpenetrerande och har goda korrosionsskyddande egenskaper även under längre perioder. Vaxet bildar en brun fet, fuktskyddande film.

MERCASOL 2

Mercasol 2 är ett lösningsmedelsbaserat penetrerande och transparant rostskyddsmedel. Produkten har god korrosionsförmåga och bildar en fuktskyddande, torr och vaxartad film. Då produkten är baserad på vaxer och sulfater ger den ett effektivt skydd under en lång tid.

MERCASOL 827

Mercasol 827, som är godkänt enligt SS 18 65 11, är ett lösningsmedelsburet (alifatisk nafta), väl penetrerande, delvis oxidativt torkande rostskyddsmedel, baserat på vax, sulfonat samt olja och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Produkten har också en markant mindre egenlukt än konventionella produkter.

MERCASOL 831 ML

Mercasol 831 ML är ett lösningsmedelsburet väl penetrerande rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat samt olja. Materialet har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid och är enligt SS 18 65 11. En betydande andel av Mercasol 831 ML utgörs av förnyelsebara råvaror.

MERCASOL TRANSPARANT ML

Mercasol Transparent ML är ett lösnings-medelsburet, väl penetrerande rostskydds-medel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten har mycket goda rostskydds-egenskaper över lång tid och är godkänt enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre innehåll av lösningsmedel än vad som är allmänt förekommande och är delvis oxidativt torkande.

NOXUDOL 700

Noxudol 700 är en rostskyddsprodukt fri från lösningsmedel. Lågviskösa bindemedel och additiv har kombinerats för att ge en applicerbarhet vid rumstemperatur. Detta ger en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig, starkt hydrofob och rost-skyddande film.

NOXUDOL 702

Noxudol 702 är en lösningsmedelsfri 2 komponent rostskyddsmedel, baserad på rostskyddsinhibitorer, paraffinoljor och tillsatsmedel.

NOXUDOL 705-5

Noxudol 705-5 är en lösningsmedelsfri rostskyddsolja, baserad på paraffinoljor, mikrovaxer och rostskyddsinhibitorer. Noxudol 705-5 bildar efter ugn en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig rostskyddande film.

NOXUDOL 720

Noxudol 720 är en tixotropisk, vattenburen rost­skyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Produkten är framtagen med hänsyn till kundens speciella krav på penetration och är droppfri 10 minuter efter applicering. Noxudol 720 är avsedd att användas som rostskyddsmedel för behandling av fordons hålrum men kan även användas som trans­port- och lagringsskydd.

NOXUDOL 750

Noxudol 750 är en kemiskt verksam rostskyddsolja med låg ytspänning, baserad på mineraloljor, vaxer, rostinhibitorer och lösningsmedel. Produkten bildar efter torkning en vaxliknande och fuktavvisande yta. Tack vare dess låga ytspänning har den en god genomträngningsförmåga och undantränger fukt.