Rostskydd

I snart 100 år har världens fordonstillverkare - och ägare - kämpat mot en gemensam fiende: rosten. I vårt nordiska klimat med fukt och vägsalt är våra fordon utsatta för tuffa påfrestningar vilket ställer krav på ett kompletterande rostskydd.

Vi erbjuder ett brett sortiment av rostskyddsprodukter för såväl Industri som eftermarknad. Från tunnflytande vax med exeptionellt god inträngningsförmåga till långlivad underredsmassa. Vårt rostskyddsprogram för fordonsindustrin bygger på kvalité och miljöanpassning och innefattar lösningsmedelsburna standardprodukter, high solidprodukter samt produkter helt utan lösningsmedel. Dessutom har vi utvecklat en rad vattenburna system.

varumarken_1_1000px

Mercasol & Noxudol

Noxudol och Mercasol är idag två välkända varumärken på både den nordiska och den internationella marknaden. Noxudol innehåller många innovativa lösningar och erbjuder bland annat en serie med rostskyddsprodukter helt utan lösningsmedel. Mercasol har en stark position på den nordiska eftermarknaden och förser användarna med ett effektivt och pålitligt rostskydd.

oem_1_1000px

OEM

Vi har samarbetat med fordonsindustrin under 50 år och är idag leverantör till ett flertal bil- och busstillverkare världen över. Genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi ta fram anpassade lösningar som passar varje kunds speciella behov. Till hjälp har vi vårt egna laboratorium där vi kan utveckla och anpassa våra rostskyddsprodukter tillsammans med kunden.

Visar 1–24 av 35 resultat

Visa Alla

GEVEGUARD 613

Geveguard 613 är en speciellt anpassad blandning av vaxer i en lösning av alifatisk nafta. Vaxblandningen har egenskaper som ger mycket god vidhäftning och korrosions-skyddande egenskaper. Eftersom Geveguard 613 är transparent är det i vissa fall möjligt att hoppa över borttagningen av produkten efter transport eller lagring. Inverkan på målade ytor är liten, men bör testas i varje applikation.

MERCASOL 1

Mercasol 1 är ett tunt lösningsmedelsburet rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten är högpenetrerande och har goda korrosionsskyddande egenskaper även under längre perioder. Vaxet bildar en brun fet, fuktskyddande film.

MERCASOL 2

Mercasol 2 är ett lösningsmedelsbaserat penetrerande och transparant rostskyddsmedel. Produkten har god korrosionsförmåga och bildar en fuktskyddande, torr och vaxartad film. Då produkten är baserad på vaxer och sulfater ger den ett effektivt skydd under en lång tid.

MERCASOL 3 & 3 AL

Mercasol 3 och Mercasol 3 AL är ett tjockt vax/bitumen baserat rostskyddsmedel. Produkten finns i svart och i brons och bildar en seg, nötningsbeständig film med god korrosionsförmåga.

MERCASOL 4

Mercasol 4 är en lösningsmedelbaserad, stenskott och nötningsbeständig produkt som är baserad på bitumen, vaxer och harts. Produkten ger ett effektivt skydd under en lång tid. Mercasol 4 har blivit kompatibilitets testad med de flesta bilmärkens olika rostskydds system och är godkänd att användas hos en majoritet av dessa.

MERCASOL 5

Stenskottsskydd Spray är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning. Den är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan, dessutom resistent mot avfettningsmedel.

MERCASOL 827

Mercasol 827, som är godkänt enligt SS 18 65 11, är ett lösningsmedelsburet (alifatisk nafta), väl penetrerande, delvis oxidativt torkande rostskyddsmedel, baserat på vax, sulfonat samt olja och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Produkten har också en markant mindre egenlukt än konventionella produkter.

MERCASOL 831 ML

Mercasol 831 ML är ett lösningsmedelsburet väl penetrerande rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat samt olja. Materialet har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid och är enligt SS 18 65 11. En betydande andel av Mercasol 831 ML utgörs av förnyelsebara råvaror.

MERCASOL 845

Mercasol 845, som är godkänd enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsskydd baserat på bitumen, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

MERCASOL 845 AL

Mercasol 845 AL, som är godkänt enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsrostskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 AL gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

MERCASOL 845 D

Mercasol 845 D är ett snabbtorkande rostskyddsmedel för underredet. Medan konventionella rostskyddsprodukter har en torktid på ca 5 timmar och uppåt har Mercasol 845 D torktid på endast 1 timma.

MERCASOL 847 AL

Mercasol 847 AL, som uppfyller korrosions-skyddskraven i SS 18 65 12, är ett nötnings-beständigt underredsskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna och möjligheten att lägga extra tjocka skikt gör att Mercasol 847 AL är särskilt motstånds-kraftigt mot stensprut och liknande.

MERCASOL TRANSPARANT ML

Mercasol Transparent ML är ett lösnings-medelsburet, väl penetrerande rostskydds-medel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten har mycket goda rostskydds-egenskaper över lång tid och är godkänt enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre innehåll av lösningsmedel än vad som är allmänt förekommande och är delvis oxidativt torkande.

NOXUDOL 1100

Noxudol 1100 är en vattenburen slitskydds-massa baserad på polymer och fyllnadsmedel. Materialet bildar en fast och elastisk film efter torkning. Noxudol 1100 är en slitskyddsmassa avsedd för bilkarosser, plåttak och väggar, järn-konstruktioner m.m. Den torra filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, is och andra typer av mekanisk påverkan. Noxudol 1100 har en mycket god vidhäftningsförmåga och goda rostskyddsegenskaper.

NOXUDOL 244

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

NOXUDOL 248

Noxudol 248 är en tixotropisk rostskydds-vätska som efter torkning bildar en ljusbrun, elastisk och vaxliknande yta, vilken varken känns klibbig eller smetig vid beröring. Dessutom erhålls ett visst mekaniskt skydd. Materialet ger ett bra rostskydd på obehandlade stålytor.

NOXUDOL 300

Noxudol 300 är ett lösningsmedelsfritt, tjockflytande (tixotropisk) och kemiskt armerad rostskydd för underredet förstärkt med effektiva rostskyddstillsatser.

NOXUDOL 700

Noxudol 700 är en rostskyddsprodukt fri från lösningsmedel. Lågviskösa bindemedel och additiv har kombinerats för att ge en applicerbarhet vid rumstemperatur. Detta ger en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig, starkt hydrofob och rost-skyddande film.

NOXUDOL 702

Noxudol 702 är en lösningsmedelsfri 2 komponent rostskyddsmedel, baserad på rostskyddsinhibitorer, paraffinoljor och tillsatsmedel.

NOXUDOL 705-5

Noxudol 705-5 är en lösningsmedelsfri rostskyddsolja, baserad på paraffinoljor, mikrovaxer och rostskyddsinhibitorer. Noxudol 705-5 bildar efter ugn en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig rostskyddande film.

NOXUDOL 720

Noxudol 720 är en tixotropisk, vattenburen rost­skyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Produkten är framtagen med hänsyn till kundens speciella krav på penetration och är droppfri 10 minuter efter applicering. Noxudol 720 är avsedd att användas som rostskyddsmedel för behandling av fordons hålrum men kan även användas som trans­port- och lagringsskydd.

NOXUDOL 750

Noxudol 750 är en kemiskt verksam rostskyddsolja med låg ytspänning, baserad på mineraloljor, vaxer, rostinhibitorer och lösningsmedel. Produkten bildar efter torkning en vaxliknande och fuktavvisande yta. Tack vare dess låga ytspänning har den en god genomträngningsförmåga och undantränger fukt.

NOXUDOL 900

Noxudol 900 är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskyddsinhibitorer och lösningsmedel. Materialet fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

NOXUDOL 900 D

Noxudol 900 D är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskydds inhibitorer och lösnings-medel. Materialet fungerar preventivt mot rostan­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.