Visar 25–48 av 63 resultat

Visa Alla

MERCASOL TRANSPARANT ML

Mercasol Transparent ML är ett lösnings-medelsburet, väl penetrerande rostskydds-medel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten har mycket goda rostskydds-egenskaper över lång tid och är godkänt enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre innehåll av lösningsmedel än vad som är allmänt förekommande och är delvis oxidativt torkande.

NOXUDOL 1100

Noxudol 1100 är en vattenburen slitskydds-massa baserad på polymer och fyllnadsmedel. Materialet bildar en fast och elastisk film efter torkning. Noxudol 1100 är en slitskyddsmassa avsedd för bilkarosser, plåttak och väggar, järn-konstruktioner m.m. Den torra filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, is och andra typer av mekanisk påverkan. Noxudol 1100 har en mycket god vidhäftningsförmåga och goda rostskyddsegenskaper.

NOXUDOL 244

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

NOXUDOL 248

Noxudol 248 är en tixotropisk rostskydds-vätska som efter torkning bildar en ljusbrun, elastisk och vaxliknande yta, vilken varken känns klibbig eller smetig vid beröring. Dessutom erhålls ett visst mekaniskt skydd. Materialet ger ett bra rostskydd på obehandlade stålytor.

NOXUDOL 300

Noxudol 300 är ett lösningsmedelsfritt, tjockflytande (tixotropisk) och kemiskt armerad rostskydd för underredet förstärkt med effektiva rostskyddstillsatser.

NOXUDOL 3100

Noxudol 3100 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet som effektivt eliminerar störande stomljud. Tack vare sin viskoelasticitet omvandlas ljudalstrande resonanser till värme. Materialet har mycket god vidhäftningsförmåga och är vattenfast i torkat skick.

NOXUDOL 3101

Noxudol 3101 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet, avsedd för stom-ljuddämpning där det finns höga krav på brandsäkerhet. Materialet innehåller rostskyddsmedel och fungerar även som kondensskydd. Noxudol 3101 har hög dämpfaktor trots låg vikt/ytenhet, ca halva vikten jämfört med traditionella asfaltmattor.

NOXUDOL 700

Noxudol 700 är en rostskyddsprodukt fri från lösningsmedel. Lågviskösa bindemedel och additiv har kombinerats för att ge en applicerbarhet vid rumstemperatur. Detta ger en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig, starkt hydrofob och rost-skyddande film.

NOXUDOL 702

Noxudol 702 är en lösningsmedelsfri 2 komponent rostskyddsmedel, baserad på rostskyddsinhibitorer, paraffinoljor och tillsatsmedel.

NOXUDOL 705-5

Noxudol 705-5 är en lösningsmedelsfri rostskyddsolja, baserad på paraffinoljor, mikrovaxer och rostskyddsinhibitorer. Noxudol 705-5 bildar efter ugn en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig rostskyddande film.

NOXUDOL 720

Noxudol 720 är en tixotropisk, vattenburen rost­skyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Produkten är framtagen med hänsyn till kundens speciella krav på penetration och är droppfri 10 minuter efter applicering. Noxudol 720 är avsedd att användas som rostskyddsmedel för behandling av fordons hålrum men kan även användas som trans­port- och lagringsskydd.

NOXUDOL 750

Noxudol 750 är en kemiskt verksam rostskyddsolja med låg ytspänning, baserad på mineraloljor, vaxer, rostinhibitorer och lösningsmedel. Produkten bildar efter torkning en vaxliknande och fuktavvisande yta. Tack vare dess låga ytspänning har den en god genomträngningsförmåga och undantränger fukt.

NOXUDOL 900

Noxudol 900 är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskyddsinhibitorer och lösningsmedel. Materialet fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

NOXUDOL 900 D

Noxudol 900 D är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskydds inhibitorer och lösnings-medel. Materialet fungerar preventivt mot rostan­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

NOXUDOL ACTION 4

Noxudol Action 4 är en universalolja som löser upp rost och driver bort och motverkar fukt. Lossar hårt sittande bultar, muttrar, skruvar etc.

NOXUDOL AUTO-PLASTONE

Auto-Plastone är en gummiförstärkt rostskyddande underredsmassa i pastakonsistens. Fun­gerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd med hög ljuddämpande verkan erhålles. Materialet bibehåller sin elasticitet under lång tid och är oberoende av temperaturförhål­landen. Auto-Plastone är i huvudsak avsedd för bilens underrede och skärmar.

NOXUDOL BODY

Noxudol Body är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning. Noxudol Body är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan och dessutom resistent mot avfettningsmedel.

NOXUDOL UM-1600

Noxudol UM-1600 är en högtixotropisk, fiber-förstärkt och kemisk armerad produkt bestående av bitumen, vaxer, lågaromatiskt lösningsmedel, rost­skyddsinhibitorer och lösningsmedel. Fungerar preventivt mot rost-an­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

NOXUDOL X9

Värmeförluster, köldbryggor och kondens är vanliga problem där temperaturskillnader uppstår. Noxudol X9 är en vattenbaserad termisk isolermassa som kan appliceras på både metall och plast. Det gör att produkten kan användas inom en mängd olika områden och inom ett brett temperaturregister.

NOXUDOL ZINK SPRAY

Noxudol Zink Spray för bilen, båten och hemmet. Produkten ger ett rostskydd av samma typ som vid varmgalvanisering. Zinkskiktet skyddar stålytan elektrokemiskt. Noxudol Zink Spray innehåller mer än 90 viktprocent zink i torrt skikt.

Pressure Pot 5-lit

Komplett sprututrustning med 5-Liters behållare i rostfritt stål, alla nödvändiga munstycken ingår.

Pump 26:1 för 208-lit fat för underredsrostskydd

Pumputrustning 26:1 för applicering med högtryck för alla våra underredsrostskydd som bl a Noxudol 900/300. Ingår pump, munstycke och 10 m slang.

Pump 3:1 för 208-lit fat för inre hålrumsolja

Air-mix utrustning (air-less) för våra tunnflytande hålrumsoljor bl a Noxudol 750/700. Ingår pump 3:1, pistol, 2x10 m slang, alla nödvändiga munstycken.

Pump Mobile 26:1 / 3:1 för 20-lit burk

Kombinerad utrustning för både underredsrostskydd / inre hålrumsolja. Ingår kärra, pump 26:1/3:1, 2x5 m slang, pistoler samt alla nödvändiga munstycken.