Visar alla 2 resultat

Visa Alla

NOXUDOL 3100

Noxudol 3100 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet som effektivt eliminerar störande stomljud. Tack vare sin viskoelasticitet omvandlas ljudalstrande resonanser till värme. Materialet har mycket god vidhäftningsförmåga och är vattenfast i torkat skick.

NOXUDOL 3101

Noxudol 3101 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet, avsedd för stom-ljuddämpning där det finns höga krav på brandsäkerhet. Materialet innehåller rostskyddsmedel och fungerar även som kondensskydd. Noxudol 3101 har hög dämpfaktor trots låg vikt/ytenhet, ca halva vikten jämfört med traditionella asfaltmattor.