Visar alla 63 resultat

Visa Alla

ÄKTA TRÄTJÄRA

Auson Äkta Trätjära 850 är tillverkad av kådarik tallved för att erhålla den allra bästa kvaliteten. Människan fick tidigt upp ögonen för tjärans goda egenskaper och har under hundratals år använt den för att skydda sina byggnader och båtar.

ASFALTSLAGAREN

Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumenlösning som lagar hål och gropar i asfalten samt fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter.

BALSAMTERPENTIN

Balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av trätjära, linolja färger mm.

BL20RK

BL20RK är en asfaltslösning som används på betongytor innan applicering av vägasfalt.

BRUNTJÄRA

Bruntjära är en klassisk trätjära med den bruna kulör som har sitt ursprung i nationalromantiken under förra sekelskiftet. Nu, drygt 100 år senare, är bruna träfasader åter populära. Bruntjära ger ett utmärkt träskydd, skyddar mot nedbrytande UV-strålning och släpper fram trästrukturen.

DALBRÄND TRÄTJÄRA

Dalbränd Trätjära är en ren naturprodukt tillverkad på gammaldags, hantverksmässigt vis genom förbränning av utvalda kådrika furustubbar. Trätjära kännetecknas av hög halt av harts, låg beckhalt och hög renhet.

GEVEGUARD 613

Geveguard 613 är en speciellt anpassad blandning av vaxer i en lösning av alifatisk nafta. Vaxblandningen har egenskaper som ger mycket god vidhäftning och korrosions-skyddande egenskaper. Eftersom Geveguard 613 är transparent är det i vissa fall möjligt att hoppa över borttagningen av produkten efter transport eller lagring. Inverkan på målade ytor är liten, men bör testas i varje applikation.

GRÖNTJÄRA

Auson Gröntjära är en äkta trätjära förstärkt med grönt pigment som ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta, mögel och uttorkning.

IMPREX

Imprex är en ljus specialtjära utvunnen ur tallved. Den är helt fri från fenoler, föroreningar och mineralprodukter och efterlämnar en naturligt vacker yta.

KALLASFALT

Kallasfalt är en lättstruken asfaltlösning som efter torkning bildar en fukt- och vattenavvisande yta.

KINESISK TRÄOLJA

Kinesisk träolja eller tungolja/ ”tung tree oil” utvinns ur nötterna från tungträdet. Oljans extremt små molekyler ger den en överlägsen djupinträngning och har använts i alla tider för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning.

KLISTERASFALT

Klisterasfalt används vid skarvklistring av takpappsvåder på trätak. Produkten kan även användas för tätnings- och lagningsarbeten där ett smidigt och elastiskt kitt erfordras.

KOKT LINOLJA

För ytskydd av trä, färgtillverkning, blandning med trätjära mm.

MERCASOL 1

Mercasol 1 är ett tunt lösningsmedelsburet rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten är högpenetrerande och har goda korrosionsskyddande egenskaper även under längre perioder. Vaxet bildar en brun fet, fuktskyddande film.

MERCASOL 2

Mercasol 2 är ett lösningsmedelsbaserat penetrerande och transparant rostskyddsmedel. Produkten har god korrosionsförmåga och bildar en fuktskyddande, torr och vaxartad film. Då produkten är baserad på vaxer och sulfater ger den ett effektivt skydd under en lång tid.

MERCASOL 3 & 3 AL

Mercasol 3 och Mercasol 3 AL är ett tjockt vax/bitumen baserat rostskyddsmedel. Produkten finns i svart och i brons och bildar en seg, nötningsbeständig film med god korrosionsförmåga.

MERCASOL 4

Mercasol 4 är en lösningsmedelbaserad, stenskott och nötningsbeständig produkt som är baserad på bitumen, vaxer och harts. Produkten ger ett effektivt skydd under en lång tid. Mercasol 4 har blivit kompatibilitets testad med de flesta bilmärkens olika rostskydds system och är godkänd att användas hos en majoritet av dessa.

MERCASOL 5

Stenskottsskydd Spray är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning. Den är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan, dessutom resistent mot avfettningsmedel.

MERCASOL 827

Mercasol 827, som är godkänt enligt SS 18 65 11, är ett lösningsmedelsburet (alifatisk nafta), väl penetrerande, delvis oxidativt torkande rostskyddsmedel, baserat på vax, sulfonat samt olja och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Produkten har också en markant mindre egenlukt än konventionella produkter.

MERCASOL 831 ML

Mercasol 831 ML är ett lösningsmedelsburet väl penetrerande rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat samt olja. Materialet har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid och är enligt SS 18 65 11. En betydande andel av Mercasol 831 ML utgörs av förnyelsebara råvaror.

MERCASOL 845

Mercasol 845, som är godkänd enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsskydd baserat på bitumen, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

MERCASOL 845 AL

Mercasol 845 AL, som är godkänt enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsrostskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 AL gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

MERCASOL 845 D

Mercasol 845 D är ett snabbtorkande rostskyddsmedel för underredet. Medan konventionella rostskyddsprodukter har en torktid på ca 5 timmar och uppåt har Mercasol 845 D torktid på endast 1 timma.

MERCASOL 847 AL

Mercasol 847 AL, som uppfyller korrosions-skyddskraven i SS 18 65 12, är ett nötnings-beständigt underredsskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna och möjligheten att lägga extra tjocka skikt gör att Mercasol 847 AL är särskilt motstånds-kraftigt mot stensprut och liknande.

MERCASOL TRANSPARANT ML

Mercasol Transparent ML är ett lösnings-medelsburet, väl penetrerande rostskydds-medel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten har mycket goda rostskydds-egenskaper över lång tid och är godkänt enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre innehåll av lösningsmedel än vad som är allmänt förekommande och är delvis oxidativt torkande.

NOXUDOL 1100

Noxudol 1100 är en vattenburen slitskydds-massa baserad på polymer och fyllnadsmedel. Materialet bildar en fast och elastisk film efter torkning. Noxudol 1100 är en slitskyddsmassa avsedd för bilkarosser, plåttak och väggar, järn-konstruktioner m.m. Den torra filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, is och andra typer av mekanisk påverkan. Noxudol 1100 har en mycket god vidhäftningsförmåga och goda rostskyddsegenskaper.

NOXUDOL 244

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

NOXUDOL 248

Noxudol 248 är en tixotropisk rostskydds-vätska som efter torkning bildar en ljusbrun, elastisk och vaxliknande yta, vilken varken känns klibbig eller smetig vid beröring. Dessutom erhålls ett visst mekaniskt skydd. Materialet ger ett bra rostskydd på obehandlade stålytor.

NOXUDOL 300

Noxudol 300 är ett lösningsmedelsfritt, tjockflytande (tixotropisk) och kemiskt armerad rostskydd för underredet förstärkt med effektiva rostskyddstillsatser.

NOXUDOL 3100

Noxudol 3100 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet som effektivt eliminerar störande stomljud. Tack vare sin viskoelasticitet omvandlas ljudalstrande resonanser till värme. Materialet har mycket god vidhäftningsförmåga och är vattenfast i torkat skick.

NOXUDOL 3101

Noxudol 3101 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet, avsedd för stom-ljuddämpning där det finns höga krav på brandsäkerhet. Materialet innehåller rostskyddsmedel och fungerar även som kondensskydd. Noxudol 3101 har hög dämpfaktor trots låg vikt/ytenhet, ca halva vikten jämfört med traditionella asfaltmattor.

NOXUDOL 700

Noxudol 700 är en rostskyddsprodukt fri från lösningsmedel. Lågviskösa bindemedel och additiv har kombinerats för att ge en applicerbarhet vid rumstemperatur. Detta ger en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig, starkt hydrofob och rost-skyddande film.

NOXUDOL 702

Noxudol 702 är en lösningsmedelsfri 2 komponent rostskyddsmedel, baserad på rostskyddsinhibitorer, paraffinoljor och tillsatsmedel.

NOXUDOL 705-5

Noxudol 705-5 är en lösningsmedelsfri rostskyddsolja, baserad på paraffinoljor, mikrovaxer och rostskyddsinhibitorer. Noxudol 705-5 bildar efter ugn en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig rostskyddande film.

NOXUDOL 720

Noxudol 720 är en tixotropisk, vattenburen rost­skyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Produkten är framtagen med hänsyn till kundens speciella krav på penetration och är droppfri 10 minuter efter applicering. Noxudol 720 är avsedd att användas som rostskyddsmedel för behandling av fordons hålrum men kan även användas som trans­port- och lagringsskydd.

NOXUDOL 750

Noxudol 750 är en kemiskt verksam rostskyddsolja med låg ytspänning, baserad på mineraloljor, vaxer, rostinhibitorer och lösningsmedel. Produkten bildar efter torkning en vaxliknande och fuktavvisande yta. Tack vare dess låga ytspänning har den en god genomträngningsförmåga och undantränger fukt.

NOXUDOL 900

Noxudol 900 är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskyddsinhibitorer och lösningsmedel. Materialet fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

NOXUDOL 900 D

Noxudol 900 D är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskydds inhibitorer och lösnings-medel. Materialet fungerar preventivt mot rostan­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

NOXUDOL ACTION 4

Noxudol Action 4 är en universalolja som löser upp rost och driver bort och motverkar fukt. Lossar hårt sittande bultar, muttrar, skruvar etc.

NOXUDOL AUTO-PLASTONE

Auto-Plastone är en gummiförstärkt rostskyddande underredsmassa i pastakonsistens. Fun­gerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd med hög ljuddämpande verkan erhålles. Materialet bibehåller sin elasticitet under lång tid och är oberoende av temperaturförhål­landen. Auto-Plastone är i huvudsak avsedd för bilens underrede och skärmar.

NOXUDOL BODY

Noxudol Body är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning. Noxudol Body är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan och dessutom resistent mot avfettningsmedel.

NOXUDOL UM-1600

Noxudol UM-1600 är en högtixotropisk, fiber-förstärkt och kemisk armerad produkt bestående av bitumen, vaxer, lågaromatiskt lösningsmedel, rost­skyddsinhibitorer och lösningsmedel. Fungerar preventivt mot rost-an­grepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd upp­nås.

NOXUDOL X9

Värmeförluster, köldbryggor och kondens är vanliga problem där temperaturskillnader uppstår. Noxudol X9 är en vattenbaserad termisk isolermassa som kan appliceras på både metall och plast. Det gör att produkten kan användas inom en mängd olika områden och inom ett brett temperaturregister.

NOXUDOL ZINK SPRAY

Noxudol Zink Spray för bilen, båten och hemmet. Produkten ger ett rostskydd av samma typ som vid varmgalvanisering. Zinkskiktet skyddar stålytan elektrokemiskt. Noxudol Zink Spray innehåller mer än 90 viktprocent zink i torrt skikt.

Pressure Pot 5-lit

Komplett sprututrustning med 5-Liters behållare i rostfritt stål, alla nödvändiga munstycken ingår.

Pump 26:1 för 208-lit fat för underredsrostskydd

Pumputrustning 26:1 för applicering med högtryck för alla våra underredsrostskydd som bl a Noxudol 900/300. Ingår pump, munstycke och 10 m slang.

Pump 3:1 för 208-lit fat för inre hålrumsolja

Air-mix utrustning (air-less) för våra tunnflytande hålrumsoljor bl a Noxudol 750/700. Ingår pump 3:1, pistol, 2x10 m slang, alla nödvändiga munstycken.

Pump Mobile 26:1 / 3:1 för 20-lit burk

Kombinerad utrustning för både underredsrostskydd / inre hålrumsolja. Ingår kärra, pump 26:1/3:1, 2x5 m slang, pistoler samt alla nödvändiga munstycken.

RÅ LINOLJA

För ytskydd av trä, färgtillverkning, blandning med trätjära mm.

RÖDTJÄRA

Auson Rödtjära är baserad på trätjära av högsta kvalité och ett falurött pigment. Detta ger en kulör med ett klassiskt matt utseende som effektivt skyddar mot solens UV-strålning.

ROSLAGSMAHOGNY

Tarinol Roslagsmahogny är ett tunnflytande klassiskt träskydd med en härlig trätjärdoft. Tjärlasyren är sammansatt av en blandning mellan naturprodukterna trätjära, linolja och terpentin och har en unik förmåga att tränga djupt in i träet och ge en vattenavvisande yta som alltid andas.

Skogens Kol Trätjära TA-Special

Äkta Trätjära är sedan gammalt ett välkänt och beprövat skydd för allt som är gjort av trä. Trätjära är också idealisk—och ofta helt oumbärlig—ingrediens i medicinska och veterinärmedicinska produkter. Trätjära TA-Special är det självklara och naturliga skyddet för båtar, bryggor, byggnader, byggnadsminnen—allt som är värt att bevara.

SLIPERSOLJA

Slipersolja är framställt på basis av Äkta Trätjära vilket ger en karakeristisk doft som avtar med tiden. Trätjära är en naturprodukt som i århundraden använts som träskyddsmedel.

Sprutpistol för 1-liters behållare

JWL sprutpistol för 1-liters behållare

Sprutpistol med 1-liters behållare

JWL Sprutpistol med 1-liters behållare

SVARTBRUN TJÄRA

Auson Svartbrun Tjära är en svart tjära med en nyans av brunt. Svartbrun Tjära ger ett svart intryck som är lite mjukare än Auson Svarttjära. Vi kallar Svartbrun för arkitektens val. Skyddet mot röta, mögel och uttorkning är detsamma som för alla våra tjärfärger. Denna mjukare svarta färg passar till moderna trähus, men givetvis även till exempelvis staket och sjöbodar. Om du tidigare har målat med slamfärg kan du måla över med Svartbrun Tjära.

TAKMASSA

Takmassa svart är en fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa. Materialet bildar en elastisk och ogenomtränglig yta, som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Levereras i färdig lättstruken konsistens.

TAKPRIMER

Takprimer är en tunnflytande asfaltslösning med fuktutdrivande tillsatser. Massan tränger ner i djupet på underlaget och impregnerar och tätar.

TÄTNINGSKITT

Tätningskitt är ett fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Materialet bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

TJÄROLJA

Trä är det bästa och naturligaste materialet som finns. Samtidigt är det levande och påverkas av allt som händer runtomkring. Väder och vind, surt nedfall, insekter, mögel och rötsvamp är exempel på sådant som påverkar träytan negativt. Men det kan du undvika om du behandlar din husfasad, altan, brygga eller utemöbler med trätjära.

VILDSVINSTJÄRA

Auson Vildsvinstjära används för att förenkla jakten på vildsvin. Spraya eller pensla ett lager med tjära på en trädstam eller trästolpe för att locka vildsvinen till platsen.