Verksamhetspolicy

Auson AB utvecklar och tillverkar rostskyddsprodukter för fordon och industri, ljuddämpningsmassa, tak- och asfaltprodukter samt träskyddsprodukter så som trätjära. Auson AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår vision är att en ekonomisk, social och hållbar utveckling är möjlig och därför arbetar vi aktivt med kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Dessa frågor ingår som en naturlig del av verksamheten och beaktas i beslut som fattas. Som arbetsgivare har Auson AB ambitionen att upprätthålla en god arbetsmiljö där medarbetarna är välmotiverade, engagerade och trivs med sitt arbete.

I vår verksamhet skall vi arbeta för en hållbar affärsutveckling genom att:

  • Kommunicera våra processer och deras samverkan med varandra för att säkerställa att våra medarbetare ser sin roll i en helhet. Därmed kan de bidra till en ständig förbättring av kvalitets-, arbetsmiljö och miljöarbetet vilka är kritiska parametrar för Auson ABs framgång.
  • Bidra till samhällets gemensamma hushållningsprincip genom att produkter som behandlas med våra varor erhåller en längre livslängd
  • Sätta mål som är specifika, mätbara, realiserbara, tidsatta och väl förankrade hos våra medarbetare
  • Tillhandahålla produkter som infriar kundens krav på produkt- och leveranssäkerhet för att vara det självklara valet av leverantör för våra kunder
  • Tillverka produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan genom att minska utsläpp till luft, vatten och mark samt resursanvändning av råvaror
  • Uppfylla gällande lagstiftning och andra krav

Per Udesen, VD