Historia

Auson AB startades 1928 av Arthur Udesen i Göteborg. Arthur som migrerat från Danmark såg en möjlighet i att handla med oljor och startade upp tillverkning i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg. Verksamheten bedrevs under enkla förhållanden. Under 1940- och 50 talen inriktades produktionen allt mer på rostskydd- och asfaltsprodukter och vid samma tidpunkt tog Arthurs barn Leif och Lis plats i företaget. Med Leif på plats som VD byggdes fabriken ut, nya produkter utvecklades och 1963 blev företaget etablerat som leverantör till Sveriges ledande biltillverkare.

Under senare delen av 1900-talet har företaget fortsatt att växa och 1985 flyttades tillverkningen till Kungsbacka. Idag är all verksamhet koncentrerad till Kungsbacka och företaget drivs fortfarande av familjen Udesen med bröderna Per och Erik i spetsen. Med ett flertal nyförvärv har företaget fortsatt att växa och idag räknas Auson som en av de ledande aktörerna inom sin bransch.