Kemi för en hållbar framtid

För ett kemiföretag som Auson är kvalitet, produktutveckling och miljösäkerhet de avgjort viktigaste konkurrensmedlen. Vi tillverkar produkter för rostskydd, ljuddämpning, tak- och träskydd, och våra kunder finns över hela världen.

Vi har genom åren lagt ner ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram produkter och tillverkningsprocesser som ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Resultatet är bl.a. vårt helhetskoncept med lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter för bilindustrin, liksom vårt unika program för stomljuddämpning som blivit en stor framgång inom bl.a. varvsindustrin. Auson AB startade redan 1928 och vi kan alltså se tillbaka på 90 år av forsknings- och utvecklingsarbete i våra egna laboratorier och i nära samarbete med våra kunder.

Förtroende, långsiktiga relationer, problemlösning och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder har gjort Auson till ett starkt varumärke och en pålitlig partner över hela världen. Vår yrkesskickliga och erfarna personal tar stort ansvar för en jämn och högklassig kvalitet på alla våra produkter.

Fyra starka produktgrupper

I vår fabrik i Kungsbacka strax söder om Göteborg tillverkar vi omkring tvåhundra olika produkter för export över hela världen. 50 års samarbete med svensk bilindustri och på senare år även allt fler internationella kunder, bl.a. i Asien, har givit oss värdefulla erfarenheter som bidrar till att vi nu expanderar på den globala fordonsmarknaden. Vi utför också legofyllningar för en rad stora kunder, och kan erbjuda komplett kundanpassade förpackningar och leveranser.

Komplett rostskyddsprogram utan lösningsmedel

På OEM-marknaden har vi sedan början av 1960-talet levererat rostskyddsprodukter till den svenska bilindustrin och dess eftermarknad. Tillsammans har vi utvecklat en serie lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter som används både i produktion, serviceverkstäder och som bilvårdsprodukter på konsumentmarknaden. Läs mer

Sprutbara vattenbaserade ljuddämpningsmassor

Kraven på bullerdämpning och ljudisolering ökar inom många sektorer. Inom varvsindustri, fordonsindustri och byggsektorn efterfrågas alltmer vår lösningsmedelsfria ljuddämpningsmassa med unika egenskaper som gör den smidig och lätt att applicera med mycket god vidhäftningsförmåga även i komplicerade konstruktioner. Läs mer

Takrenoveringsprodukter och asfaltlösningar

Vi erbjuder ett underhållsprogram för renovering av papp- och plåttak, liksom specialtjäror och asfaltlösningar. Läs mer

Miljöanpassade traditionella träskyddsprodukter

Trätjära används för skydd av träkonstruktioner men också för farmaceutiska och veterinära ändamål. Trätjära används också inom industrin, bl.a. som insatsprodukt i däcktillverkning. Träoljor för skydd och underhåll av både obehandlat och behandlat virke ingår också i denna produktgrupp som vi säljer över hela världen. Läs mer