OEM

Vi har samarbetat med fordonsindustrin under 50 år och är idag en etablerad leverantör av rostskydd på den svenska såväl som den internationella marknaden.

Vi är idag leverantör till ett flertal bil- och busstillverkare världen över. Genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi ta fram anpassade lösningar som passar varje kunds speciella behov. Till hjälp har vi vårt egna laboratorium där vi kan utveckla och anpassa våra rostskyddsprodukter tillsammans med kunden. Dessutom har vi ett av de mest krävande testområden inpå knutarna – det nordiska vägnätet. Fuktiga vägar som saltas vintertid ger oss unika möjligheter att prova nya produkter ute på fältet.

I vårt breda produktregister har vi bland annat lösningsmedelsfria produkter, tunna snabbtorkande hålrumsvaxer och kraftiga slitskydd med goda rostskyddande egenskaper.

Vilken lösning passar dig bäst? Kontakta oss så hjälper vi dig.