Nyhetsarkiv

Folksams stora färgtest 2015 – Resultatet

Folksams stora färgtest 2015 – Resultatet

Bara 4 av 45 utomhusfärger får godkänt i Folksams test av utomhusfärger. Vid hälften av färgerna avråder Folksam från köp. Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger enligt Karin Stenmar på Folksam.

41 av 45 färger håller inte måttet

45 av de vanligaste utomhusfärgerna har under 2013 – 2015 testats i Folksams stora test av utomhusfärger. Färgerna har målats på träpaneler som monteras mot söder respektive norr. För att visa hur färgerna fungerar i det svenska klimatet har träpanelerna placerats ut på 4 olika orter; Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp. Under 2 års tid har träpanelerna utsatts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder.

De parametrar som studerades var bland annat mögelpåväxt, algpåväxt, krackelering och avlagring. Man har också granskat färgsystemens miljöpåverkan genom att begära in sammansättningsuppgifter för samtliga produkter och testa dem enligt gällande hälso- och miljökriterier.

Redan halvvägs in i testet gick Folksam ut med en varning att tre av färgerna hade stora brister, samtliga var lågprisfärger. I slutresultatet slår Folksam fast att 41 av 45 färger inte håller måttet.

Rödtjära toppresultat i 2012 års test

Tillskillnad från Folksams färgtest 2012 har man i 2015 års färgtest valt att inte testa någon färg baserad på trätjära. I testet från 2012 testades Auson Rödtjära med toppresultat. Även det testet utfördes på testpaneler utplacerade i Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp. Auson Rödtjära fick betyg 1 vad gäller mögelpåväxt vilket motsvarar den lägsta graden där påväxten knappt är synlig för blotta ögat. De andra kategorierna var, liksom i 2015 års test, krackelering, avflagring och algpåväxt. Här fick Auson Trätjära 0 i betyg vilket motsvarar ingen påväxt alls efter testperiodens slut.

Läs resultatet från Folksams färgtest 2012 här

Länk till 2015 års test

Bifogade filer