Ljud / Energi

Vår vardag är fylld av oönskade ljud – buller. För att kunna dämpa bullret i vårt vardagliga liv finns det många olika faktorer att ta hänsyn till.

Energi och Energi
Vi omges av två olika typer av energi som båda måste absorberas för att vi ska tysta vår miljö maximalt. Den akustiska energin finns redan naturligt i luften, medan den mekaniska återfinns i material som alstrar akustisk energi.

Akustisk Energi
Ljud i byggnader och miljöer med en lång resonanstid (även benämnt eko) är vanligtvis den mest besvärande. Detta förekommer i byggnader med väggar, tak eller golv av sten där den akustiska absorberingen av ljudenergi saknas. Då ytterligare en ljudkälla tillförs, till exempel en klass med förskolebarn eller någon typ av bullrig maskin, så kommer ljudnivån att upplevas som alltför hög och störande. Genom att absorbera den akustiska ljudenergin, kommer resonansen och eventuella oljud att effektivt dämpas. Typiska absorbenter är akustikplattor i taket, tjocka draperier, mattor på golvet, etc.

Mekanisk Energi
Om ett stycke material tillförs mekanisk energi genom ett slag eller liknande, så alstras ljud. Med andra ord så produceras ljud när trumpinnen träffar trumman. Det som händer är att pinnens rörelseenergi överförs till cymbalen som därmed hamnar i resonans och alstrar ljud. Detta var ett önskvärt ljud, men så är inte alltid fallet. Låt oss titta på en bilkaross; den utsätts för en hel del mekanisk påverkan från bland annat motorn, växellådan, stötfångare etc. och hamnar i resonans som fortplantar sig i hela karossen. I detta fall alstras oönskat ljud. Vi behöver med andra ord något som kan absorbera dessa mekaniska rörelser i karossplåten. Asfaltmattor limmade mot metallen på bildörrens insida är en typisk och välkänd lösning. Nackdelen är dock att asfaltmattorna är tunga och har en tendens att lossna.

Noxudol 3100 / 3101
Noxudol 3100 / 3101 är en trögflytande, elastisk ljuddämpnings massa som kan appliceras på plåten som ersättning för den traditionella asfaltmattan. Massan absorberar väldigt lite av den akustiska energin, däremot absorberar den mekaniska energin väldigt effektivt. Lägg på ett lager med Noxudol 3100 på trumman och det kommer att låta som att trumpinnen trummar direkt på gräsmattan.