Jakt med vildsvinstjära

Ett rikligt lager med tjära på en trädstam. Det räcker för att locka till sig vildsvin. Trätjäran signalerar nämligen att trädet är rikt på kåda som vildsvinen använder mot parasiter i huden. Genom att regelbundet använda Ausons vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till din jaktplats året om.

Auson Vildsvinstjära används för att förenkla jakten på vildsvin. Pensla ett rikligt lager med tjära för att plantera tjärdoften på en trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar sedan till sig vildsvinen eftersom den signalerar att trädet är rikt på kåda som vildsvinen använder mot parasiter i huden. Vildsvinen gnider sig mer än gärna mot det tjärbehandlade trädet. Genom att regelbundet använda Auson Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till din jaktplats året om.

Åtgång: 2–4 m/liter beroende på underlag.