Historien om trätjära

Historien om trätjäran sträcker sig så långt bak som till medeltiden. Vikingarna behandlade sina skepp med trätjära för att skydda träet mot framför allt röta. Ostindiefararen är det bästa exemplet. Även många medeltida byggnader och kyrkor står sig än idag tack vare regelbunden behandling ned trätjära.

Framgångsrik exportvara
Under 1600-talet var det Sverige som såg till att övriga länder i världen kunde använda trätjära.
Cirka 16 miljoner liter trätjära producerades per år i Sverige på den tiden.

Trätjära hade också fler användningsområden än som träskyddsmedel. Redan under antiken använde man trätjära i medicinskt syfte vid bröstsjukdomar. I Norden har man främst använt trätjära i form av tjärvatten som ansågs vara ett förstklassigt läkemedel. Rå svart talltjära fungerade som ett universalmedel och användes bland annat i smör, sprit och salvor mot hudbesvär och kroniska eksem. Även tjärtvål var vanligt förekommande och man kan fortfarande hitta tvålen i affärer med en äldre kundkrets.