Hästhovar

I hästvärlden är hovtjära är en etablerad behandling för att förhindra uttorkning, sprickor och röta. Man lägger lite trätjära längs sömhålen på utsidan av hästhovarna. Det gör att man skyddar mot uttorkande lera där den ligger och att man minskar risken för röta mellan sko och hov. Hovslagare brukar framför allt rekommendera trätjära som behandling under den blöta tiden på året, men vissa använder tjära på sina hästar regelbundet flera gånger i veckan.