tillverkning_2_1000px

Tillverkning i egen fabrik

I vår fabrik i Kungsbacka strax söder om Göteborg tillverkar vi omkring tvåhundra olika produkter för export över hela världen. Vi utför också legofyllningar och kan därmed erbjuda kundanpassade förpackningar och leveranser.

Kemi för en hållbar framtid

Vi har genom åren lagt ner ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram produkter och tillverkningsprocesser som ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Resultatet är bl.a. vårt helhetskoncept med lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter för bilindustrin, liksom vårt unika program för stomljuddämpning som blivit en stor framgång inom bl.a. varvsindustrin.

Våra varumärken Noxudol och Mercasol

Noxudol och Mercasol är idag två välkända varumärken på både den nordiska och den internationella marknaden. Båda innehåller många innovativa lösningar för effektivt rostskydd, ljuddämpning och isolering.

testmiljo_3_1000px

Krävande testområde för våra produkter

Vi har ett av de mest krävande testområden inpå knutarna – det nordiska vägnätet. Fuktiga vägar som saltas vintertid ger oss unika möjligheter att prova nya produkter ute på fältet.

Trätjära

Auson är idag en av de största och äldsta leverantörerna av trätjära i Sverige och Norden. Läs mer om våra populära tjärprodukter, ta del av våra målartips och låt dig inspireras av lyckade projekt på vår sida tjärfärg.se

produktutveckling_1700px

Kvalitet och produktutveckling

Ausons långa historia gör att vi kan se tillbaka på 90 år av forsknings- och utvecklingsarbete i våra egna laboratorier och i nära samarbete med våra kunder. Vår yrkesskickliga och erfarna personal tar stort ansvar för en jämn och högklassig kvalitet på alla våra produkter. Produktutveckling och kvalitet tillsammans med miljösäkerhet är våra avgjort viktigaste konkurrensmedel.

auson_arthur_historia_975px_0

Där allt började 1928

Auson AB startades 1928 av Arthur Udesen i Göteborg. Arthur som migrerat från Danmark såg en möjlighet i att handla med oljor och startade upp tillverkning i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg. Verksamheten bedrevs under enkla förhållanden. Under 1940- och 50 talen inriktades produktionen sedan allt mer på rostskydd- och asfaltsprodukter.

Kundanpassat samarbete

Vi är idag leverantör till ett flertal bil- och busstillverkare världen över. Genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi ta fram anpassade lösningar som passar varje kunds speciella behov. Till hjälp har vi vårt egna laboratorium där vi kan utveckla och anpassa våra rostskyddsprodukter tillsammans med kunden.

GUIDE LJUDDÄMPNING

Våra ljuddämpningsmaterial Noxudol 3100 och Noxudol 3101 är enkla att applicera och ger en effektiv ljuddämpande effekt. Följ vår guide med tips och råd om hur man kan gå tillväga och vad man bör tänka på under applicering.