• Rostskydd utan lösningsmedel

  Vi skyddar dina ytor

  -rostskydd med hänsyn till miljön

  Läs mer

Auson utvecklar och tillverkar kemiska produkter inom rostskydd, ljuddämpning, asfaltprodukter och träskydd. Genom lyhördhet och kontinuerlig forskning ligger Auson i absoluta framkanten inom utveckling av lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter.

 • Håll rosten på avstånd

  Efter mer än 50 års nära samarbete med olika biltillverkare ligger vi långt framme när det gäller rostskyddsbehandling av fordon, både vid tillverkning och på eftermarknad. Idag är allt fler av de rostskyddsprodukter vi tillverkar lösningsmedelsfria och därmed skonsammare mot miljön. Mer om rostskydd här
 • Ljuddämpning och Termisk Isolering

  Auson erbjuder en serie av effektiva produkter som dämpar vibrationer, förhindrar stomburet ljud samt tillför termisk isolering. Produkterna har låg vikt och är lätta att applicera. Mer om ljuddämpning här
 • Asfalt & Takvård

  Auson erbjuder ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram för renovering av papp- och plåttak samt asfaltslösningar för nyläggning av asfalt. Mer om asfalt och takvård här
 • Vårda dina träytor med tjärlek

  Under flera århundraden har trätjära använts för att skydda och bevara fasader. Vill du vara säker på att din husfasad, altan, brygga eller utemöbler håller länge - välj ett väl beprövat träskydd. Mer om träskydd här